Croatia accommodation Kroatien Ferienwohnung Croazia appartamenti Chorwacja wakacje Horvátországi apartmanok Chorvátsko Chorvatsko ubytování Apartmaji Hrvaška Хорватия Отдых Apartmani Hrvatska Kroatië Appartementen Croatie hébergement Kroatien Ferienwohnungen Croatia apartments

Pokuty za priestupky

Chorvátsko ubytovanieChorvátsko dovolenka
O Chorvátsku :: Doprava : Pokuty

Pokuty za dopravné priestupky v Chorvátsku

Alkohol
- do 0,5 ‰: 0 HRK
- 0,5‰-1,5 ‰: min. 2 000 HRK + zákaz řízení na min. 3 měsíce
- nad 1,5 ‰: min. 3 000 HRK + zákaz řízení na min. 6 měsíců

! Řidiči, který během 2 let bude dvakrát či vícekrát pokutován za jízdu pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, hrozí odnětí svobody do 60 dnů + zákaz řízení na 1-2 roky !

Mobilní telefony
- používání mobilního telefonu bez hands-free: 500 HRK

Používání přilby
- jízda na motocyklu či mopedu bez přilby: 700 HRK
- jízda na kole osoby mladší 16 let bez přilby: 300 HRK

Přednost v jízdě
- porušení pravidla pravé ruky a nerespektování přednosti v jízdě: 1 000 HRK + zákaz řízení od 2 do 6 měsíců

Doprava na křižovatce
- jízda přes křižovatku na červenou: 1 000 HRK + zákaz řízení od 2 do 6 měsíců
- přejíždění z pruhu do pruhu na poslední chvíli: 300 HRK
- najíždění do křižovatky ve chvíli, kdy je patrné, že dojde k omezení ostatních řidičů: 500 HRK

Předjíždění a objíždění
- ohrožení dalších účastníků provozu: 300 HRK
- předjíždění a objíždění zprava: 700 HRK
- předjíždění či objíždění zleva vozidla, o němž lze s jistotou předpokládat, že odbočuje doleva: 1 000 HRK
- zvýšení rychlosti při předjíždění druhým vozidlem: 500 HRK
- nedodržení potřebné vzdálenosti od předjížděného vozidla: 300 HRK
- nezařazení se do jízdního pruhu, z něhož řidič předjíždění či objíždění započal: 500 HRK
- na dvouproudé vozovce předjíždění v tunelu, na mostě, před koncem stoupání, v nepřehledné zatáčce:
1 000 HRK + zákaz řízení vozidla
- předjíždění vozidla (kromě kola, mopedu, motocyklu) bezprostředně před křižovatkou nebo v křižovatce, bezprostředně před otevřeným železničním či tramvajovým přejezdem: 300 HRK
- předjíždění před označeným přechodem pro chodce; na přechodu pro chodce; vozidla dávajícího přednost pěším na přechodu pro chodce: 1 000 HRK + zákaz řízení vozidla na 3 měsíce

Řízení bez řidičského průkazu (ŘP)
- řízení bez platného ŘP: 300 HRK
- odmítnutí poskytnout ŘP policistovi: 300 HRK

Používání světel v dopravě
- jízda v noci a za snížené viditelnosti bez zapnutých min. 2 bílých či žlutých předních světel a páru zadních červených světel: 300 HRK
- jízda ve dne bez zapnutých potkávacích světel: 300 HRK
- jízda v noci se zapnutými dálkovými světly při míjení a při předjíždění kolony pěších; oslepení řidiče ve vozidle před: 300 HRK
- zastavení či zaparkování vozidla na cestě v noci a za snížené viditelnosti bez světelného označení: 300 HRK

Rychlost

Povolenej maximálnej rýchlosti

Diaľnica

130 km/h

Rýchlostné cesty, cesty určené výlučne pre prevádzku motorových vozidiel

110 km/h

Ostatné cesty mimo obec

90 km/h

V obci

50 km/h

- nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem a stavu vozovky: 500 HRK
- zamezení normálnímu provozu snížením rychlosti: 400 HRK
- jízda poloviční rychlostí, než je max. povolená, bez zapnutí všech směrovek: 300 HRK
- rychlost nad 100km/h v obci: min. 3 000 HRK + zákaz řízení na 3 měsíce až 1 rok

! Řidiči, který během 2 let bude dvakrát či vícekrát pokutován za tento přestupek, hrozí odnětí svobody do 60 dnů + zákaz řízení na 1-2 roky !

- rychlost v obci o 50km/h vyšší než povolená: min. 2 000 HRK + zákaz řízení na 6 měsíců
- rychlost v obci o 30-50 km/h vyšší než povolená: 700 HRK
- rychlost v obci o 10-30 km/h vyšší než povolená: 500 HRK
- rychlost v obci o 10 km/h vyšší než povolená: 300 HRK
- rychlost mimo obec o 50km/h vyšší než povolená: min. 2 000 HRK + zákaz řízení do 3 měsíců
- rychlost mimo obec o 30-50 km/h vyšší než povolená: 500 HRK
- rychlost mimo obec o 10-30 km/h vyšší než povolená: 300 HRK

Rozestup mezi vozidly při jízdě
- nedodržení potřebného rozestupu: 400 HRK

Parkování
- odstavení nebo parkování vozidla na veřejné cestě mimo obec bez závažného důvodu, taktéž pokud vozidlo odstavené z důvodu závady či nehody ohrožuje ostatní účastníky provozu: 300 HRK
- odstavení nebo parkování vozidla uprostřed vozovky, není–li místo označeno jako parkoviště: 300 HRK
- otevírání dveří zaparkovaného vozidla, které má za následek omezení ostatních účastníků provozu či ohrožení bezpečnosti provozu: 300 HRK
- odstavení nebo parkování na místě vyhrazeném pro invalidy; na mostě; pod podjezdem; na nadjezdu; na přejezdu kolejí; na zebře; na křižovatce; před a za zatáčkou; na místě, kde zakrývá dopravní značku či semafor: 500 HRK + odtah
- odstavení nebo parkování blízko „zebry“ či nejbližšího okraje boční ulice (méně než 5 m); blízko trati, pokud brání provozu po kolejích; na cyklistické stezce; na chodníku či pěší zóně; na zastávce veřejné přepravy: 400 HRK + odtah
- odstavení nebo parkování před vjezdem do budovy, dvora či garáže; nad vodovodní šachtou, kanalizací či jinou komunální sítí; na místech rezervovaných pro zásobování či určených k odkládání odpadu; před či na hasičských a dalších veřejných přejezdech; ve vzdálenosti menší než 15m od mostu, tunelu, podjezdu a nadjezdu; na chodníku, pokud pro pěší zůstane méně než 1,6m: 300 HRK
- odstavené vozidlo na vozovce není označeno bezpečnostním trojúhelníkem (na cestě mimo obec nejméně 100m od vozidla): 300 HRK

Pohyb chodce
- chodec, který se při chůzi po vozovce nepohybuje co nejblíže okraji vozovky a brání tak provozu: 300 HRK
- chodci, kteří se na vozovce nepohybují jeden za druhým: 300 HRK
- chodec, který se na veřejné cestě mimo obec nepohybuje co nejblíže levému okraji vozovky (výjimečně, pokud je to bezpečnější, je možné se pohybovat po pravé straně – nepřehledná zatáčka, propast…)a který není v noci osvětlen či označen reflexním materiálem: 300 HRK
- chodec, který na „zebře“ nerespektuje semafor či znamení oprávněné osoby: 400 HRK

Povinnosti řidiče vůči chodci
- nerespektování znamení zákazu průjezdu před „zebrou“: min. 1 000 HRK + zákaz řízení do 3 měsíců
- nedání přednosti chodcům na „zebře“, která je na vjezdu do vedlejší ulice: 400 HRK
- nepřizpůsobení rychlosti před „zebrou“ tak, aby byl umožněn přechod chodcům, kteří vkročili na „zebru“; nedání přednosti dětem, starým a nemohoucím, invalidům, kteří se chystají vkročit na „zebru“: 500 HRK

Provoz na dálnici, rychlostní silnici a silnici určené výlučně pro provoz motorových vozidel
- zastavení či parkování vozidla na dálnici (mimo označených ploch mimo vozovku) či zastavení kvůli závadě mimo pruh určený k zastavení: 400 HRK
- jízda na dálnici mimo krajní pravý pruh, pokud není blokován kolonou: 500 HRK
- otočení vozidla na dálnici a jízda v protisměru: 1 000 HRK
- slalomování na dálnici; jízda odstavným pruhem; nedodržení rozestupů; urychlování vozidel vpředu světelnými či zvukovými signály a další činnosti, které ohrožují ostatní účastníky provozu: min. 1 000 HRK + zákaz řízení do 3 měsíců

Přeprava osob ve vozidle
- nepoužití bezpečnostních pásů řidičem a spolujezdci; přeprava osob pod vlivem alkoholu či drog a dítěte mladšího 12 let na předním sedadle; přeprava dítěte mladšího 5 let na zadním sedadle bez použití dětské sedačky: 500 HRK

Řidiči autobusů a kamionů
- řízení autobusu či motorového vozidla nad 3,5 t nedovoleně bez přestávky: 500 – 1 500 HRK
- jízda bez denního a týdenního odpočinku: 500 – 2 000 HRK
- řízení autobusu a kamionu bez tachografu či kontrolního zařízení; jeho nesprávné používání či nerespektování: 500 – 2 000 HRK

Při dopravní nehodě
- nezastavení na místě dopravní nehody, při níž došlo k úmrtí, vážnému zranění či velké materiální škodě:         min. 3 000 HRK + zákaz řízení na min. 6 měsíců
- okamžité neodstavení vozidel mimo vozovku účastníky dopravní nehody s malou materiální škodou: 500 HRK
- opuštění místa nehody bez poskytnutí osobních údajů dalším účastníkům nehody, kterým byla způsobena škoda: min. 1 000 HRK + zákaz řízení do 3 měsíců
- neposkytnutí osobních údajů svědkem dopravní nehody, u níž došlo k úmrtí či zranění osob, účastníkům dopravní nehody: 300 HRK
- odmítnutí převozu osoby zraněné při dopravní nehodě: 300 HRK
- užití alkoholu či omamných látek po dopravní nehodě před zkouškou obsahu alkoholu či omamných látek:    min. 1 000 HRK + zákaz řízení do 6 měsíců

Dálniční poplatky v Chorvatsku jsou vybírány formou mýtného, vždy za konkrétní úsek dálnice, kterým projedete.  Informace o cenách je možné nalézt zde

Provoz čerpacích stanic je většinou od 7 do 17 až 18 hodin, v letní sezóně až do 22 hodin. Hlavní čerpací stanice ve větších městech a na mezinárodních silnicích mají nepřetržitý provoz. Čerpací stanice prodávají tyto pohonné hmoty: Eurosuper 95, Super 98, Normal a EuroDiesel (nafta), ve větších městech i plyn. Informace o cenách pohonných hmot a plynu lze najít zde.

Doporučujeme zvýšenou opatrnost při jízdě za deště. Živičný povrch chorvatských silnic má jiné složení, než na jaké jsou zvyklí čeští řidiči. Za deště má vozovka prakticky stejné vlastnosti jako při náledí.

Dopravní přestupky řeší v Chorvatsku místně příslušný Přestupkový soud. Účastníci dopravní nehody jsou povinni se na jednání soudu dostavit. V případě dopravní nehody je nutné, aby si majitel vozidla od policie vyžádal sepsání protokolu o nehodě a poškozeném vozidle. Bez tohoto dokladu není možné z Chorvatska vycestovat. Pro zajištění výkonu trestu nebo přítomnosti v přestupkovém řízení může oprávněná osoba zadržet pas cizího státní příslušníka do konce řízení, avšak nejdéle do 48 hodin.


Chorvatsko